Vermeer Vermogensbeheer beleggen 1 KlVermeer Vermogensbeheer hanteert een gedegen manier van werken. Om tot goede resultaten te komen doorlopen we de vier onderstaande stappen met u.

1. Kennismaking

Allereerst maken we graag persoonlijk kennis. U zult uiteraard willen weten met wie u te maken krijgt en waar Vermeer Vermogensbeheer voor staat. En wij weten graag op onze beurt voor wie we aan de slag mogen. U krijgt een gedetailleerde uitleg over onze werkwijze, beleggingsfilosofie en hoe Vermeer Vermogensbeheer omgaat met kosten en vertrouwelijkheid. Wij komen graag bij u langs of verwelkomen u op ons kantoor in Amersfoort. Mocht u liever in de avond afspreken dan is dat geen probleem. 

2. Toekomstperspectief

Samen met onze financieel deskundige (accountant en tevens belastingadviseur) kijkt u naar de omvang van uw gehele vermogen en definieert u met hem uw persoonlijke beleggingsdoelstellingen. 

Deze doelstellingen worden door onze beleggingsstrateeg gebruikt voor het samenstellen van uw optimale aandelenportefeuille. 

Daarnaast zal de accountant in samenspraak met u een financiële analyse en een gedegen risicoprofiel maken. Daar beleggen risico’s kent adviseren wij u altijd een gezonde financiële buffer te reserveren. Zodra u met onze accountant afspreekt kan hij naar het grotere geheel kijken en een voor u zo voordelig mogelijke aanpak schetsen. Deze extra service maakt beleggen met Vermeer Vermogensbeheer zo aantrekkelijk. 

3. Beheren van vermogen

Wanneer u definitief heeft besloten om met Vermeer Vermogensbeheer in zee te gaan stort u het beschikbare deel van uw vermogen naar een nieuw te openen eigen bankrekening bij de depotbank (Insinger Gilissen). Deze bankrekening staat op uw naam en is dan ook volledig uw eigendom. Onze vermogensbeheerders zijn de enige personen die toegang hebben en uw geld mogen beleggen volgens de gemaakte afspraken. Het saldo blijft te allen tijde van u. Dit geldt ook wanneer u geld van uw belegde vermogen of rendement zou willen opnemen of de beleggingen zou willen staken. Uiteraard dienen we dan wel goed te kijken naar het juiste moment om onnodig verlies te voorkomen. Kunt u gaandeweg extra kapitaal vrijmaken dan kunt u altijd tussentijds bijstorten.

Hoe dan ook, het is en blijft uw vermogen en u houdt er zelf controle over. 

4. Tussentijdse evaluaties

Beleggen is een kwestie van geduld. Hoe langer uw beleggingshorizon hoe groter de kans op aanwas van uw kapitaal. Dit neemt niet weg dat we u graag op de hoogte houden en tussentijds vinger aan de pols houden of er iets in uw persoonlijke en/of financiële situatie is gewijzigd. 

U kunt ieder moment van de dag zelf inloggen bij de depotbank om te kijken wat de status van uw belegde vermogen is.  

Daarnaast zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang.

images/foto/Vermeer_Vermogensbeheer_beleggen_23-k.jpg

Wilt u privé beleggen?

images/foto/vermeer_Vermogensbeheer_20-k.jpg

Wilt u zakelijk beleggen?

images/foto/Vermeer Vermogensbeheer beleggen 12 Kl.jpeg

Wilt u pensioen beleggen?

Vermeer Vermogensbeheer
info@vermeervermogensbeheer.nl 
Stadsring 63
3811 HN Amersfoort

Vermeer Vermogensbeheer
 
is een onderdeel van 

logo AMI