Hieronder leest u onze disclaimer onderverdeeld per onderwerp. Heeft u vragen omtrent een van deze onderwerpen dan vernemen wij dat graag.

PRIVACYVERKLARING

Privacy is essentieel in vermogensbeheer. Uiteraard respecteert Vermeer Vermogensbeheer de privacy van haar clienten. De gegevens van het contactformulier op deze website worden uitsluitend gebruikt om met u, op uw verzoek, in contact te treden. Uw gegevens zullen nooit worden gedeeld met derden, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Al uw gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

BELEGGEN

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg (deels) verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies om de website zo goed en veilig mogelijk te laten functioneren. U kunt deze verwijderen, aanpassen en wijzigen in de browserinstellingen van uw computer. 

Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Een cookie zorgt dat uw ingelogd blijft terwijl u de site gebruikt. Dit zijn zogenaamde functionele cookies. Vermeer Vermogensbeheer slaat uw gegevens niet op. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor functionaliteit en analyse via Google Analytics.

AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website is niet bedoeld als aanbod, financiële dienst/advies of beleggingsadvies en mag dus nooit worden gebruikt ter vervanging van enige vorm van advies. Besluiten die u neemt op basis van deze informatie zijn volledig voor uw eigen kosten en risico.

Vermeer Vermogensbeheer behoudt het recht om de inhoud van deze website te mogen wijzigen. Het zou mogelijk kunnen zijn dat de informatie op deze website onvolledig is of onjuistheden bevat. Vermeer Vermogensbeheer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze website of informatie verkregen via deze website. Dit geldt tevens voor informatie van derden, hyperlinks naar websites van derden en aangeboden informatie, diensten of producten. 

Vermeer Vermogensbeheer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig handelen of nalaten daarvan op basis van de inhoud van deze/haar websites. 

COPYRIGHT

Deze website, tekstuele inhoud, visuals, handelsnaam en logo zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder schriftelijke toestemming worden gereproduceerd. 

Alle afbeeldingen op de site van Vermeer Vermogensbeheer zijn gelicenseerd bij officiële stockfoto websites.
All images on the Vermeer Vermogensbeheer site are licensed from official stock photo websites.

Vermeer Vermogensbeheer
info@vermeervermogensbeheer.nl 
Stadsring 63
3811 HN Amersfoort

Vermeer Vermogensbeheer
 
is een onderdeel van 

logo AMI